3

 • Böjti gondolat: Felismerni a morajló csendben

  Böjt 2021 – Sorozatunkban az Szélrózsa Országos Evangélikus Ifjúsági Találkozó szervezői által írt meditációkat olvashatják. Rosta Izabella a Nádasdi Evangélikus Egyházközség beosztott lelkésze. Alábbiakban az ő írása segíti az elcsendesedést.

  Bővebben

 • Okafogyott böjt?

  Sokan vélhetik úgy, hogy az idei böjt okafogyottá vált, hiszen már alaposan túl is teljesítettük a hagyományosan elvárt negyven napot. Közel egy esztendeje élünk visszafogottan, korlátok, karanténok közé szorítva, a legkülönbözőbb világi örömforrásokról lemondva.

  Bővebben

 • Csendesedjünk el, hogy megtaláljuk, hol tart az életünk – Böjti gondolatok Nyíregyházáról

  „Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked: Újonnan kell születnetek.” – A mondat, amely ráébresztette Nikodémust arra, hogy mi a különbség a magukat vallásosnak mondott emberek és azok között, akik gondolataikban és cselekedeteikben Jézust követik, s valóban hozzá igazítják az életüket.

  Bővebben

 • Fontos Dolgok Halma (Mt 24,1–14)

  „Semminek sincs értelme, ezt régóta tudom. Ezért semmit sem érdemes csinálni. Erre most jöttem rá.” Ezekkel a szavakkal hagyja el Pierre egy nap az osztálytermet. Felmászik egy szilvafára, és onnan kiáltja szerteszét: „Semminek sincs értelme!” Pierre osztálytársai erre elhatározzák, hogy nihilista társuknak bebizonyítják az ellenkezőjét. A nagy terv pedig nem más, mint hogy egy régi pajtában összegyűjtenek mindent, aminek van értelme. Ám ez a kezdetben ártalmatlannak tűnő játék szép lassan kontrollálhatatlanná válik: örökbefogadási oklevél, kutyatetem, sőt egy Jézus-szobor is a „Fontos Dolgok Halmán” végzi, mígnem a tárgyakon túli áldozatok sorozatának vége tragédiába torkollik.

  Bővebben

 • Vasárnapi ige: Nem a félelem lelkét kaptuk!

  2021-ben minden héten honlapunkon is közzétesszük az Örömüzenet – Lelki útravaló az év minden napjára című kötet vasárnapra írt elmélkedését. Adjon öt percet magának, hogy minden napja barátságosabb és teljesebb legyen!

  Bővebben

 • Miért a lila a böjt színe?

  Kezdetben pusztán négy színt használtak az egyházi liturgiában: a fehéret, a pirosat, a zöldet és a feketét. A lilával, azaz a violával a 13. században egészültek ki. Használatát először III. Ince pápa szabályozta.

  Bővebben

 • Böjti gondolat: Dobok ritmusa

  Böjt 2021 – Sorozatunkban az Szélrózsa Országos Evangélikus Ifjúsági Találkozó szervezői által írt meditációkat olvashatják. Baranyay Bence a Répcelak–Csánigi Evangélikus Egyházközség beosztott lelkésze. Alábbiakban az ő írása segíti az elcsendesedést.

  Bővebben

 • Jézus szava és a pillecukor-elmélet

  „…inkább annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben.” (Lk 10,20)

  Bővebben

 • Hogyan biztosíthatod a helyedet a mennyben? – Minden, amit a megtérésről tudni szeretnél

  Megtérés – sokan a kifejezés alatt egyszerűen azt értik, amikor az ember hazaér. Luther Márton a 95 tétel első pontjaként azt írta, hogy a keresztény ember egész élete megtérés kell, hogy legyen. Talán közelebb kerülünk ennek megértéséhez, ha hazatérésként gondolunk rá. De honnan is kellene visszatérni, és mi legyen azután? Ezekről beszélget a három szolgatárs: Nagy Zoltán esperes Békéscsabáról, Lázárné Skorka Katalin Mezőberényből és Zsíros András gerendási lelkész.

  Bővebben

 • A budafoki evangélikus presbiterek böjti áhítatsorozatot készítenek

  Budapest – Budafok – A Budafoki Evangélikus Egyházközség presbiterei vállalták, hogy a 2021-es év Nagyböjtjében reggeli áhítatokkal segítenek böjti elcsendesedéseinkben, a Feltámadás ünnepére való készülésünkben. – Az első részben Jarács István osztotta meg gondolatait.

  Bővebben

 • Vasárnapi ige: A megerősítés egy erős igent mondás

  2021-ben minden héten honlapunkon is közzétesszük az Örömüzenet – Lelki útravaló az év minden napjára című kötet vasárnapra írt elmélkedését. Adjon öt percet magának, hogy minden napja barátságosabb és teljesebb legyen!

  Bővebben

 • Böjti népszokások

  Szentendre – Papp Kornélia hagyományéltető óvónő és Kertész József nyugalmazott erdész böjti összeállítása.

  Bővebben

 • A böjtről

  „Aki nem böjtöl, az egyben annak adja a tanújelét, hogy ő már valami mással töltekezett be, de nem Istennel; aki nem böjtöl, abban jóllakik és elalszik az Isten utáni éhség és vágy, aki nem vágyakozik az nem virraszt, és aki nem virraszt azt alva fogja találni az érkező Vőlegény.” – „A böjt a test kiáltása Isten után, kiáltás a mélységből, abból a szakadékból, ahol a legmélyebb sebzettségünkkel és beteljesületlenségünkkel találkozunk, és ahol engedjük mindezt Isten mélységeibe hullani. A magunk mélységében ugyanis Istennel találkozunk. Erőtlenségünk mélysége Isten mélysége után kiált: „abyssus abyssum invocat”. örvény az örvénynek kiált.” (Anselm Grün: Böjt – Test és lélek imája)

  Bővebben

 • Mi a Szentháromság lényege? Te tudod? – Most eláruljuk!

  Talán a legnehezebben érthető, a legkevésbé megfogható és a legvitatottabb tanítása a kereszténységnek a Szentháromság. Az egyház két évezred alatt nem tudta feloldani annak az abszurd „matematikai példának” a feszültségét, hogy 1 = 3. Nemcsak értelmezési különbségek, de szakadások és különutasságok is szegélyezték a Szentháromsághoz való hozzáállást a teljes egyháztörténet folyamán, egészen napjainkig. Ebben az adásban ismét magyarázzuk a magyarázhatatlant, mert Istenről nem lehet beszélni, de kell.

  Bővebben

 • Hamvazószerda, a nagyböjt kezdete

  A húsvétot megelőző negyvennapos böjt a keresztények számára bűnbánati időszak, amely alkalmat ad a lemondásra, a hitben való elmélyülésre és kiengesztelődésre, hogy méltóképpen felkészülhessenek a húsvétnak, Jézus Krisztus feltámadásának megünneplésére.

  Bővebben

 • Ha böjtöltök, ne savanyú arccal tegyétek!

  Hamvazószerda, a keresztény böjt kezdete. Sok vallásban megvan a hagyománya annak, hogy az emberek lemondanak az ételről, vagy bizonyos szokásokról, magatartási módokról. Gyakran a böjtölés ideje, vagy az önmegtartóztatás ideje a tudatos előkészületeket jelentik valamely fontos esemény előtt. Milyen elképzelésekre vezethetők ezek vissza a kereszténységen belül és milyen értelme van eredetileg a böjtnek? A Biblia böjttel kapcsolatos történeteiben vannak erre utalások.

  Bővebben

 • Milyen szerepük volt a népiskoláknak az evangélikus oktatásban?

  Az evangélikus gyülekezetek történetének egy szelete, az ifjabb nemzedék oktatásának, nevelésének története bontakozik ki a gyülekezeti elemi iskolák irataiból. Az evangélikus levéltárak anyagában, de gyakran az egyházközségekben őrzött iratok között, sőt a világi levéltárakban is találunk forrásokat gyülekezeti iskolákról. Bár helyenként lehettek eltérések, de több, azonos korszakból származó iskolai irategyüttes segítségével már következtethetünk egy-egy időszak jellemzőire.

  Bővebben

 • Uff, én beszéltem! (Jer 31,31–34)

  Gyerekkoromban nem voltam, hogy úgy mondjam, nagy olvasó. Míg öcsém szinte falta a Tarzan-könyveket, én szívesebben ütöttem el a szabadidőmet valami mással. Mindegy, csak olvasni ne kelljen! – gondoltam akkoriban, mígnem találkoztam a Nagy indiánkönyvvel. Szerelem volt első látásra, ahogy mondani szokás; szerelem volt első olvasásra, ahogy nem szokás mondani. Nem tudtam letenni, pedig a méretét tekintve igen súlyos könyvnek bizonyult. Bár néha csábított a gondolat, hogy abbahagyjam, nem tettem. Jól tettem. Nagyon lekötött Karl May fikciós világa, és mondanom se kell, a könyv olvasása után izgatottan vártam a filmes adaptációkat is. Az indiános filmek lelkes rajongójává és az olvasás ellenségéből az olvasás szerelmesévé váltam.

  Bővebben

 • Kendeh Kirchknopf György: „Isten mindig nagyobb”

  Új sorozatot indítottuk YouTube csatornánkon Evangélikus egyháztörténelem a múlt századi lelkészek életének tükrében címmel. A második részben Kendeh Kirchknopf György evangélikus lelkész gondolatait osztjuk meg, aki 1912. január 22-én született. A felvételt 1989-ben rögzítette a Zákeus Média Centrum.

  Bővebben

 • Vasárnapi ige: Legyen a békesség életünk alapja!

  2021-ben minden héten honlapunkon is közzétesszük az Örömüzenet – Lelki útravaló az év minden napjára című kötet vasárnapra írt elmélkedését. Adjon öt percet magának, hogy minden napja barátságosabb és teljesebb legyen!

  Bővebben

 • Emlékezés Túrmezei Erzsébetre, a prófétikus költőnőre

  Túrmezei Erzsébet 1912. február 14-én született. Az évfordulón D. Keveházi László nyugalmazott evangélikus lelkész gondolatait osztjuk meg.

  Bővebben

 • Evangélikus TeleTemplom: Ötvened vasárnap

  Indulatos emberekből jóindulatúvá válni – emberfeletti akarat kell hozzá… Mi nem jóindulatú, hanem Jézus-indulatú, -lelkületű emberek lehetünk, ha munkatársává szegődünk, s megjelenik rajtunk Krisztus arca. Ötvened vasárnap Fil 2,5 alapján szól hozzánk Balogh Éva evangélikus lelkész.

  Bővebben

 • Mióta van tornyuk a templomoknak?

  A gyerekek kérdeznek. Jókat kérdeznek. Tele vannak kérdésekkel. Míg a felnőttek megszokták már, hogy a templomoknak tornyuk van, nem így volt ezzel Dani, a dorogi Zrínyi-iskola 5. osztályos tanulója. Mióta van a templomoknak tornyuk? Salamon idejében az akkor épült jeruzsálemi templomnak még nem volt. Lelkésze, Klimentné Ferenczy Andrea utánajárt, vajon hogyan alakultak ki a tornyos, csúcsos épületek, és a következőkre jutott.

  Bővebben

 • Lelki és szakmai közösség – A diakonátus szükségessége és esélyei

  „Az egyház diakónusi szolgálatot (hivatalt) tart fenn. […] A diakónusok lelki és szakmai közösséget alkotnak.” A fent idézett törvény világos jogi alapot ad ahhoz, hogy egyházunk szolgálati rendjében megjelenjen a diakóniai szolgáló közösség, amelynek a tagjai elköteleződés, képzés és püspöki felhatalmazás után állnak munkába, vagy addigi munkájukat más minőségben végzik tovább. E teológiai kérdést kívánjuk megvilágítani az alábbi tanulmánnyal.

  Bővebben

 • ORDASS PÜSPÖK KÁLVÁRIÁJA – Püspök a kommunizmus árnyékában

  Százhúsz éve, 1901. február 6-án született Ordass Lajos evangélikus püspök neve a rendszerváltásig tabunak számított, még saját egyházában is.

  Bővebben

 • Személyes emlékek Ordass püspökről

  Emlékezve a százhúsz évvel ezelőtt született Ordass Lajos püspökre, eddig meg nem jelent beszélgetésekkel is felidézzük alakját. Dr. Boleratzky Lórándnak, a 2019-ben elhunyt evangélikus egyházjogásznak, egyetemi magántanárnak, az 1989-ben alakult Ordass Lajos Baráti Kör korábbi elnökének és Zászkaliczky Pál nyugalmazott evangélikus lelkésznek, az Ordass Lajos Baráti Kör egyik alapító tagjának visszaemlékezései Boda Zsuzsa újságírói archívumából származnak.

  Bővebben

 • Népszerű teológia: Megváltó, megtartó, szabadító

  Az Evangélikus Élet magazinban új rovatot indítottunk útjára Népszerű teológia címmel. A havonta jelentkező sorozatban az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói, a Lelkipásztor evangélikus lelkészi szakfolyóirat rendszeres szerzői egy-egy maguk által választott teológiai témát járnak körbe.

  Bővebben

 • „Józan mérsékletet munkáljunk” – Ordass Lajos püspök évindító levele 1946-ból

  Ordass Lajos a második világháború utáni gondterhes időszakban, 1945. szeptember 27-én foglalta el püspöki tisztét a Bányai Egyházkerületben. A következő esztendőben január 15-én írt, az egyházkerületében szolgáló munkatársainak szóló levelét közöljük.

  Bővebben

 • Aki mindvégig állhatatos maradt

  Százhúsz évvel ezelőtt született Ordass Lajos. Két alkalommal volt püspök két különböző nevű egyházkerületben, és mindkétszer az egyházellenes, kommunista államhatalom mozdította el tisztségéből. Életének és szolgálatának felidézéséhez – más források mellett – segítséget nyújtott az Aki mindvégig állhatatos maradt – Ordass Lajos, a mártírsorsú evangélikus püspök című, dr. Boleratzky Lóránd tollából született, az Ordass Lajos Baráti Kör gondozásában 2001-ben megjelent kötet.

  Bővebben

 • Vasárnapi ige: A kikosarazott Isten…

  2021-ben minden héten honlapunkon is közzétesszük az Örömüzenet – Lelki útravaló az év minden napjára című kötet vasárnapra írt elmélkedését. Adjon öt percet magának, hogy minden napja barátságosabb és teljesebb legyen!

  Bővebben

Seiten

3 abonnieren