Húsz éve írták alá az Ökumenikus Chartát

Húsz éve írták alá az Ökumenikus Chartát

Share this content.

Forrás: ceceurope.org; fordítás: Balicza Klára / MEE Ökumenikus és Külügyi Osztály
Közös nyilatkozatot adott ki április 12-én az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE) és az Európai Egyházak Konferenciája (CEC) az Ökumenikus Charta aláírásának 20. évfordulójára. Alább ennek a fordítását olvashatják.

Az európai kontinens az elmúlt húsz évben történelmének egy viszonylag békés időszakát élte át, és az ökumenikus kapcsolatok is kedvező irányban mozdultak. A fejlődés látható volt a mindennapi élet különböző területein történő közös fellépésben, például helyi szintű ökumenikus kezdeményezésekben, valamint a vegyes felekezetű házasságok terén. Számos teológiai egyezmény született, a teológusok új generációja pedig már ökumenikus szellemben nevelkedett. A közös projektek is virágkorukat élték. Az egyházak nagyobb elszántsággal folytatták az együttműködést az igazságosság és a béke érdekében – nem utolsósorban a más földrészekről kiinduló, megnövekedett népességmozgás miatt –, valamint sok közös erőfeszítést tettek a teremtett világ védelméért is. Az Ökumenikus Charta üzenete új lendületet adott ennek az átalakulási folyamatnak. Örömmel és hálával tartozunk Istennek, a mi Teremtőnknek a békéért és az ökumenikus mozgalomban elért eredményekért.

Miközben Isten országát tartjuk szem előtt, társadalmaink és egyházaink számára továbbra is nagy kihívást jelent emberi bűnösségünk és megosztottságunk. Szükség van a régi és új választóvonalak áthidalására, a társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek pedig arra ösztönöznek, hogy átformáljuk hozzáállásunkat és a struktúrákat. A demokráciát és a természeti környezetet fenyegető veszélyek sem múltak el, ezért újul erővel kell figyelmünket az élet teljességére irányítanunk. A kontinens egyes részein fellobbanó fegyveres konfliktusok és az elmúlt évek terrortámadásai bűnbánatra, megbocsátásra és az igazság keresésére hívnak. A minket körülvevő valóság és a szolgálatunk újraértelmezését szükségessé tévő koronavírus-járvány közepette egyházaink megerősítik elkötelezettségüket amellett, hogy közösen, az egység lelke által vezérelve Krisztusról, Megváltónkról és az általa kínált új élet ígéretéről kívánnak tanúságot tenni a Szentlélek ereje segítségével.

Egyházaink törekednek arra, hogy „egyek legyenek”, ahogy János evangéliumának 17. fejezetében Krisztus Urunk meghagyta, és ahogy az Ökumenikus Charta is megfogalmazza, bár tudatában vagyunk annak, hogy a keresztények egysége nem csak az emberi igyekezeten múlik. Ugyanakkor ennek az egységnek, amelyért Jézus imádkozott, és amelyért szenvedett is, érezhetővé kell válnia a világban. Mi magunk is az egység eszközei kívánunk lenni, és erősíteni szándékozunk az egyházaink közötti testvéri kapcsolatot a közös imádság és a közös tettek révén, hogy szolgálatunkkal az igazságosság és a béke megvalósulását munkálhassuk a világban.

Christian Krieger, a CEC elnöke
Angelo Bagnasco bíboros, a CCEE elnöke

A nyilatkozat eredetileg ITT jelent meg.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!