Online szavazott a Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinata

Online szavazott a Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinata

Share this content.

Szöveg: Horváth-Bolla Zsuzsanna
Budapest – A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinata – tekintettel a koronavírus miatt kialakult járványhelyzetre – 2020 novemberében online ülésszakot (6. ülésszak) és távszavazást tartott.

A Zsinat tagjai elfogadták a korábbi (5.) ülésszak jegyzőkönyvét, és tudomásul vették a májusi véleménynyilvánítás és a szeptemberi távolléti szavazások eredményének ismertetését, valamint a Törvényelőkészítő Bizottság, a Teológiai Bizottság valamint az Ügyrendi Bizottság elnökeinek beszámolóját.

Elfogadták Hafenscher Károlynak, a zsinat lelkészi elnökének, Abaffy Zoltánnak a zsinat nemlelkészi elnökének, valamint Fabiny Tamás elnök-püspöknek és Prőhle Gergely országos felügyelő éves jelentését is.

Hasonlóképpen elfogadták a többi országos tisztségviselő, így az országos ügyésznek, Országos Bíróság elnökének, az Országos Számvevőszék elnökének, a Diakóniai Bizottság elnökének, az Egyházzenei Bizottság elnökének, az Evangélizációs és Missziói Bizottság elnökének, az Építési és Ingatlanügyi Bizottság elnökének, a Gazdasági Bizottság elnökének, a Ifjúsági és Gyermekbizottság elnökének, a Gyűjteményi Tanács elnökének, a Nevelési-Oktatási Bizottság elnökének, a Sajtóbizottság elnökének, és az Országos GAS ügyvivőnek, valamint a protestáns tábori püspöknek az éves jelentését is.

A zsinat törvényalkotási jogkörében eljárva elfogadta a Magyarországi Evangélikus Egyház 2021-es évi költségvetését.

Határozatot hoztak arról is, hogy támogatják az országos presbitérium azon határozatát, amely szerint a 2020-as Úrvacsora évét meghosszabbítják egészen 2021. október 31. napjáig.

A zsinat püspöki tanácsi határozatnak megfelelően többségében támogatta a konfirmáció előtti úrvacsora lehetőségének szabályozott bevezetését egyházunkban, és felkérték a Püspöki Tanácsot részletes útmutató elkészítésére, valamint a törvényelőkészítő bizottságot a szükséges törvénymódosítás előkészítésre, és a zsinat soron következő ülésszaka elé terjesztésére.

A zsinat elfogadta a Liturgikus Könyv 2. és 3. kötetét és támogatta annak kiadását.

Az online szavazáson elfogadták a gyülekezet plántálási program végrehajtásáról szóló éves jelentést, amelyet a gyülekezetplántálásokkal foglalkozó munkacsoport készített és tudomásul vették az Evangélikus Kórház projektről készült beszámolót is.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!