Akikre büszkék vagyunk! – Ismerjék meg az idei „Év pedagógusait”!

Akikre büszkék vagyunk! – Ismerjék meg az idei „Év pedagógusait”!

Share this content.

Forrás: EPSZTI, szöveg: Libor Erika
Az intézményvezetők felterjesztése alapján egyházunk Nevelési és Oktatási Bizottsága az idén is odaítélte az „Év óvodapedagógusa”, az „Év tanítója” és az „Év tanára” díjakat. Szokás szerint az elismerések átadására ünnepélyesen a Nyári Evangélikus Pedagógus Akadémia gáláján kerül sor, ám az egészségügyi veszélyhelyzet felülírta ezt a tervünket. Ezért most utólag, egy rövid méltatás keretében mutatjuk be a 2019/2020-as tanév díjazottjait, alkotó-teremtő munkájukat.

Örömmel jelentjük, hogy a felterjesztett pedagógusok népes mezőnyéből négyen nyerték el ezt a kitüntető címet.

Kik ők, s miért gondolják a felterjesztő intézményvezetők úgy, hogy ők a „pedagógusgárda leges legjei”? 

Tóth Ágnes óvónő, az „Év óvodapedagógusa”

Óvodapedagógusként és hívő emberként végzett munkáját az alábbi igei gondolat jellemzi a legjobban: „Példát adtam nektek, hogy amit én tettem, ti is tegyétek meg” (Jn13,15).

Felterjesztője Molnár Istvánné igazgató (Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola) így jellemzi őt:

„Nevelő-oktató munkáját évek óta odaadóan végzi. Alapossága mellett gondoskodó magatartás, komoly hivatástudat és az óvodásai iránt aggódó, őket féltve nevelő pedagógusi hozzáállás jellemzi. A gyerekekhez nagy szeretettel, végtelen türelemmel közeledik. Szakmai tudását folyamatosan úgy csiszolja, bővíti, hogy az önképzés és továbbképzés során szerzett tapasztalatait nemcsak a saját mindennapi munkájában kamatoztatja, hanem a nevelőtestületünknek is szívesen átadja. Hosszú éveken át dolgozott gyakorlatvezető óvónőként főiskolai hallgatókkal is, bemutató foglalkozásokat tart gyakorló és leendő pedagógusoknak, de kollégákat is szívesen mentorál. Munkáját a mai napig a lendületesség és a szakmaszeretet vezérli. A gyerekekkel és a szülőkkel kapcsolata bensőséges, egyaránt tisztelik és szeretik egymást. Közösségformálása példaértékű. Kiemelt szerepet kap a munkájában az egészséges életmód, az egészségmegőrzés szokásainak kialakítása, de a gyerekek fáradhatatlan mozgásigényének kielégítése is. Gyógytestnevelés foglalkozásokat tart.
Hitelességét alátámasztja egészségtudatos személyisége, életvitele, a mozgáshoz, a sporthoz, a természethez való kimagaslóan pozitív hozzáállása. Állandó tehetséggondozó tevékenységének, következetes oktatói munkájának eredményeként „gyermekei” dobogós helyezéseket érnek el az intézményen belüli és kívüli versenyeken egyaránt.” 

Tiborné Teimel Éva tanítónő, az „Év tanítója”

Felterjesztője Erdészné Nagy Éva igazgató (Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola, Budapest) így mutatja be őt:

„1986-ban szerzett tanítói képesítést és már ebben az évben nálunk kezdett el dolgozni, itt teljesített szolgálatot egész eddigi életében. E hosszú idő alatt az iskola sok területén különböző feladatokat kapott és látott el, de mindenütt és mindig lelkiismeretesen helytállva, míg végül rátalált szívének igazi hivatására, a hitélet szolgálatára.

Egész pályafutását két alapérték határozta meg. Az egyik a folyamatos és kitartó fejlődés, az önképzés, a tanulás, a másik fontos érték pedig a rászorulók, elesettek felkarolása. Munkásságát végigkíséri a rászorulók segítése, támogatása, legyenek azok tanítványok, kollégák vagy „csak” embertársai.

A gyerekek szeretete vezérli minden tevékenységét, örömmel foglalkozik tanítványaival. Szeretve tanít és nevel, helyes irányba terelve a rábízottakat. Az évek során összegyűjtött tapasztalatait önzetlenül osztja meg kollégáival, illetve adja át tanácsként a szülőknek is.

Ebben a tanévben helyettes osztályfőnökként vett át egy negyedikes osztályt, osztályfőnökük súlyos megbetegedése miatt, aki a következőket írta róla: „…nem könnyű feladat ez három összeszokott év után, de neki sikerült, a gyerekek és a szülők is elfogadták, megszerették. És ami a legfontosabb és sosem fogom elfelejteni, hogy miközben zökkenőmentesen folytatta ott, ahol én abbahagytam, folyamatosan "életben tartott" az osztályban. Nem engedte, hogy elfelejtsenek. Naponta emlegettek, imádkoztak értem, Évi rendületlenül fotózta a gyerekek nekem készített rajzait, üzeneteit, és küldte a facebookon minden héten. Nekem ez nagyon sokat segített a gyógyulásban. Egy pedagógus sok szempontból lehet kiváló. Több dolog miatt emelkedhet ki a többiek közül. Ebben a tanévben, ami kicsit sem volt egyszerű nektek, én a lelki támogatást értékeltem a legtöbbre. Nekem most Évi alkotott maradandót.”
Éva folytatta az osztályfőnök érzékenyítő programjait, megvalósította az iskolalelkésszel közösen előkészített „Andorka-programját” a mozgássérült gyerekekkel, egy közös kirándulás keretében. A kolléganő élen jár a bevezetett távoktatásban is. Ezt olvashatjuk a szülőknek kiküldött elégedettségi kérdőív válaszaiból is. Szinte minden alsós évfolyamon köszönettel emlegetik a nevét, amiért a kezdetektől fogva igazi online órákat tart, és "élő adásban" van a gyerekekkel. Ez is azt bizonyítja, hogy minden helyzetben a gyerekek érdekeit tartja szem előtt, ill. azt, hogy nyitott az új dolgok megismerésére, az új dolgok felhasználására. Mindig előtérbe helyezte az iskola érdekeit, ott szolgált, ahol szükség volt rá. Szakmailag nagy tudású, emberileg kiváló pedagógus, aki munkáját mindig is hivatásnak, szolgálatnak tekintette és tekinti most is.”

Az idén két pedagógus is elnyerte az „Év Tanára” díjat, ők mind a ketten „életműdíjasok”, egész munkásságukat, életpályájukat díjazta a Nevelési és Oktatási Bizottság ezzel a címmel.

Dr. Dráviczki Sándorné tanár, az „Év Tanára”

Felterjesztette: Babicz Gyöngyi Ilona igazgató (Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium). Ezek az ő szavai: Lassan 40 éve dolgozik a pedagóguspályán. Biológia-technika szakos általános iskolai tanár, pedagógia szakos középiskolai tanár, német nyelvtanár, a Hageni Egyetemen szerzett német nyelv és irodalom szakosként újabb diplomát, közoktatás-vezető, érettségi vizsgaelnök, közoktatási szakértő és szaktanácsadó. Több évtizedes pedagógus pályafutása alatt mindig becsülettel, példamutatással végezte munkáját. Számtalan tanulóval szerettette meg a német nyelvet, szervezett nekik külföldi tanulmányutakat. Lelkesen kapcsolódott be a különböző pályázati programokba, a gimnázium nyelvi táborait, német cserekapcsolatait odaadó közreműködésével és koordinálásával szervezte és irányította. Éveken át irányította a diákönkormányzat munkáját DÖK segítő tanárként. Eredményesen készíti fel a tehetséges tanulókat a különböző német nyelvi versenyekre és az emelt szintű érettségire.

Igazgatóhelyettesként a tanárok és diákok mindennapjait is szervezte, készítette az órarendet.

Szeretettel, mindig mosolyogva fordul diákjai, kollégái és családtagjai felé. A kollégák mindig számíthatnak segítségére. Szerény, de határozott egyéniség. Az Úr nagy munkabírással áldotta meg.

Munkája mellett fontosnak tartja a tanári segédanyagok és módszertani útmutatók készítését is. Tanulmányai, cikkei jelennek meg, több nemzetközi konferencián előadóként is részt vett, meghatározó személyisége a Magyar Pedagógiai Társaságnak.

Pályája során kiemelten fontosnak tartja a keresztyén erkölcs szellemében történő nevelés megvalósítását. Emberi kapcsolatait, munkáját egyaránt az őszinteség, a kölcsönös megbecsülés és a magas fokú igényesség jellemzi.”

Varga Tamásné tanár, az „Év Tanára”

Felterjesztette: Hajdó Ákos igazgató (Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium)
Igazgató úr a következőképpen mutatta be őt: „már 1989-ben, az újraindításkor került gimnáziumunkba, és azóta is meghatározó tagja a nevelőtestületnek. Testnevelés-gyógytestnevelés szakos tanár, mesterpedagógus, szaktanácsadó, közoktatás-vezető.

Az intézmény motorja, annak életében számos feladatkört egyszerre töltött be: testnevelés-gyógytestnevelés szakos tanár, osztályfőnök, munkaközösség-vezető, a közösségi szolgálat szervezéséért felelős pedagógus és igazgatóhelyettes. Egyaránt magas szakmai színvonalon, példamutató gondossággal és emberséggel látta és látja el e sokrétű intézményi feladatait, sőt, a sokak által nem kedvelt tanári adminisztráció terén precizitása kollégái számára is példaértékű.

Ő az, aki a szakmai alázata, a diákok fejlesztése és versenyfelkészítése terén végzett kiemelkedő oktató-nevelő munkája, a pályakezdő kollégák mentori támogatása, a nevelőtestület összetartása terén végzett sokéves tevékenysége, valamint a folyamatos önképzés okán szűkebb és tágabb környezete számára is példaértékű. Az intézményi önértékelési csoport tagjaként munkatársai szakmai munkáját visszajelzéseivel folyamatosan segíti. Mesterpedagógusként segítőkészsége az intézményi tanári közösség számára is példaértékű. 2016 óta az EPSZTI szaktanácsadója is.

Elkötelezett evangélikus, a Budavári Evangélikus Egyházközség tagja. Embersége, kedves, megnyerő személyisége szűkebb környezetének megbecsült tagjává teszi.”

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!